Welkom bij de Carbon Footprint Calculator van GoodPlanet Belgium. Met deze tool kan je de CO2-voetafdruk van je school berekenen, de resultaten ervan vergelijken met een gemiddelde Vlaamse school en krijg je tips op vlak van CO2-reductie, communicatie en sensibilisatie. De berekeningen worden uitgevoerd door CO2logic.

Concreet bestaat deze tool uit het volgen van 5 stappen:
STAP 1: De school inschrijven
STAP 2: De energiegegevens van de school invullen
STAP 3: De mobiliteitsgegevens van de leerlingen en het schoolpersoneel invullen
STAP 4: Voorstelling en vergelijking van de resultaten
STAP 5: CO2-reductieplan, communicatietips en sensibiliserende acties.


Wie vult dit in?
Kies voor je school een verantwoordelijke die de verschillende taken beheert en opvolgt (directie, leerkracht, energieverantwoordelijke, leerlingenraad,…). Voor het verkrijgen van de gegevens kan je beroep doen op collega’s en leerlingen.

Leerlingbetrokkenheid
Betrek je leerlingen bij het gebruik van deze calculator. Zo leren ze niet enkel bij, maar zullen ze ook meer betrokken zijn bij het uitvoeren van acties om de CO2-voetafdruk van de school te verlagen.

Wanneer de CO2-voetafdruk van je school gekend is, kan je op verschillende manieren overgaan tot actie, samen met je leerlingen. In stap 5 vind je hierover meer uitleg.
Bij elke stap vind je enkele ideeën om je leerlingen te betrekken bij het gebruik van de calculator.

Hoe deelnemen?

Maak een login aan door je school in te schrijven via de knop hieronder. Als je al een login hebt, kan je je direct aanmelden. Het is mogelijk om te ‘browsen’ tussen de verschillende stappen. Hierdoor kan je kiezen welke gegevens je eerst invult en ontbrekende gegevens later aanvullen.

Waarom gebruik maken van deze tool?
  • Kom op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en snelle manier te weten wat de CO2-voetafdruk is van je school.
  • Weten is meten. Door een beeld te hebben van de CO2-voetafdruk van je school, kan je gerichter acties ondernemen.
  • Vergelijk de CO2-voetafdruk van jouw school met deze van een gemiddelde Vlaamse school.
  • Bereken de CO2-voetafdruk van je school op meerdere tijdstippen (bv volgend schooljaar opnieuw) en ga na of jullie acties een verschil gemaakt hebben.
  • Vind heel wat tips en tricks om je leerlingen te betrekken bij dit proces.
  • Als bepaalde gegevens van jouw school niet opgevraagd kunnen worden, kan je dit open laten en beroep doen op het gemiddelde van een Vlaamse school. Probeer dit echter te vermijden, aangezien de resultaten dan minder correct zullen zijn.

Bij problemen of vragen: carbonfootprint@goodplanet.be